måndag 7 maj 2012

Das Unheimliche - En hemma-hos-utställning


Välkommen till en utställning i mitt hem som är beläget i Sven-Harrys konstmuseum. När idéen om att ha en "hemma-hos-utställning" föddes, uppstod ett antal frågor. Ville jag släppa in främlingar i mitt hem? När blir ett hem en offentlig plats? Vad händer när hemmet förvandlas till en o-hemlik plats? Jag kom att tänka på Sigmund Freuds essay Das Unheimliche.

"Das Unheimliche är ett begrepp inom psykoanalysen. Det betecknar den olusts-känsla som kan uppstå i samband med att hemmet/det familjära visar sig innehålla ofamiljära element som ej kan förenas med hemmet - varpå hemmet förvandlas till något o-hemtrevligt. Således har känslan en grund i upplevelsen av 1) otrevliga element i det familjära, eller 2) familjära element i något otrevligt/främmande." (Wiki)

Välkommen hem till mig!

Öppettider:
Lördag 26 maj 11-17, Söndag 27 maj 11-17
Ingång genom konsthallen. Fri entré.
Utställningen sker i samarbete med Sven-Harrys konstmuseum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar