onsdag 27 augusti 2014

GHOST TRAIN @ SUBTOPIA

Det kreativa klustret Subtopia i Alby utanför Stockholm bad mig måla något på deras område. Jag förvandlade deras mur till ett Spöktåg. Mer information här: http://www.subtopia.se/verksamhet.php?id2=217&id3=219

- - -

The creative cluster Subtopia in Alby outside Stockholm asked me to paint something on their territory. I turned their wall into a Ghost Train. More information here: http://www.subtopia.se/verksamhet.php?id2=217&id3=219


Omålad mur.

Min skiss.

Arbete.

Detalj 1.

Detalj 2.

Ghost Train.

Tågtunnel.

2 kommentarer: